İnsan Kaynakları Vizyonu

En değerli kaynağımız olan, özgüveni yüksek, mesleğinin gerektirdiği bilgi ve beceri ile donatılmış, dayanışma ruhunu paylaşan, insan gücümüz ile mevcut şirket kültürü içinde tüm grup birimlerinde görev alan çalışanları ile iş ortaklarına nitelikli hizmet vermektir.

İnsan Kaynakları Misyonu

Grubun ana insan kaynakları misyonu sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getiren örnek insanlardan oluşan çalışanlar ile grup içi istikrar ve başarısının yükseltilmesidir.

Target vizyon ve misyonlarına uygun olarak şirketimizde görev almak üzere değerlendirilen kişilerin, adil ve objektif bir şekilde işe alım süreçlerinden geçirilmesi, uygun olanların istihdam edilmesi, doğru işe doğru bireyi seçmek, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere ve yeterliliklere sahip adayları şirketimize kazandırmak işe alım sürecindeki temel amaçtır.Adayların doğru işe yerleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılandırılan yetkinlik bazlı seçme ve yerleştirme sürecinde insan kaynakları ve bölüm yöneticileri ortak çalışır. İnsan Kaynakları, ön değerlendirme sürecini yöneterek adayı mülakata davet eder. Adayın kurum kültürüne uygunluğu, aranan pozisyon ile adayın niteliklerinin eşleşmesi incelendikten sonra tarafsız bir değerlendirme yapılabilmesi için Kişilik Envanteri Testi uygulanarak İnsan Kaynaklarının gözlemleri teorik olarak da doğrulanır. Ardından adayın mesleki bilgisinin değerlendirilebilmesi için aday bölüm yöneticisi ile görüştürülür. Seçme sürecinin tamamlanması ile sonuç adaya bildirilir.